Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Další akce

ostatní akce 2018

Noc kostelů

více na: www.nockostelu.cz
informace na telefonním čísle 353 392 732.

Varhanní kurz
veřejnosti bude přístupný závěrečný slavnostní koncert, konaný v klášterním kostele Zvěstování Páně
informace na telefonním čísle 353 392 732.