Poutní místo

Pouť k blahoslavenému Hroznatovi

Pout 02Klášter Teplá je místem posledního odpočinku svého zakladatele bl. Hroznaty. Již krátce po smrti mu začala být prokazována úcta jako světci nejen mezi členy zdejší komunity, ale také mezi okolními obyvateli. Tato dlouhá tradice vedla 16. září 1897 k Hroznatově blahořečení. Od roku 2004 probíhá kanonizační proces. Hroznatův svátek se slaví 14. července na výročí úmrtí. Poutní slavnost k této příležitosti probíhá v nejbližší sobotu. Její součástí je také setkání bývalých politických vězňů a příslušníků PTP. Tradice poutí nespravedlivě stíhaných a vězněných k Hroznatovu hrobu byla započata již po druhé světové válce, k obětem nacizmu se brzy přidali i vězni komunistických lágrů. Vedle toho je Hroznata také patronem nově vzniklé Plzeňské diecéze, jednou do roka v klášteře probíhá diecézní pouť. Poutníci jsou ale v našem klášteře vítání po celý rok, zejména pak během všech církevních svátků a slavností. 

 

Pouť k bráně milosrdenství

Každou první sobotu v měsíci

Program:

od 14.00 do 15.00 hod  - adorace v konventní kapli, během adorace možnost svátosti smíření

15.30 hod - průvod Bránou milosrdenství a mše svatá v klášterním kostele 


Poutě, setkání, výročí která nás čekají v roce 2016

 

SVATÝ TÝDEN 

24. 3. Zelený čtvrtek

18.00 h Mše svatá na památku Večeře Páně

25. 3.  Velký pátek 

15.00 h Křížová cesta  

18.00 h Památka umučení Páně

26. 3.  Bílá sobota

21.00 h Velikonoční vigilie  

27. 3. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

Hod Boží velikonoční

10.00 h Mše svatá 

28. 3. Velikonoční pondělí  

10.00 h Mše svatá  

 

4. 4. pondělí  Slavnost Zvěstování Páně  titulární slavnost opatského kostela

 otevření Brány milosrdenství

 10.00 h Mše svatá

15. 5.  neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého

10.00 h Hod boží svatodušní - mše svatá

26. 5. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně

18.00 h Mše svatá a eucharistický průvod

6. 6. pondělí Slavnost sv. Norberta

10.00 h Mše svatá

20. 6. pondělí Slavnost výročí posvěcení opatského kostela (posvícení)

18.00 h Mše svatá

14. 7. čtvrtek Slavnost bl. Hroznaty

10.00 h Slavnostní mše svatá

16. 7. sobota  Poutní slavnost k bl. Hroznatovi, zakladateli kláštera, patronu politických vězňů a patronu plzeňské diecéze

10.00 h Slavnostní mše svatá

Setkání společenství Magnificat

Setkání politických vězňů a PTP

27. 8. sobota  Slavnost sv. Augustina

Setkání společenství přátel

15.30 h Mše svatá  

3. 9. sobota  Diecézní pouť 

Celodenní program   

1. 11. úterý Slavnost všech svatých

18.00 h Mše svatá

2. 11. středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

18.00 h Mše svatá

24. 12. sobota Štědrý den

22.00 h Mše svatá

25. 12. neděle Slavnost Narození Páně

Hod boží vánoční            

10.00 h  Mše svatá

26. 12. pondělí Svátek sv. Štěpána

10.00 h Mše svatá

27. 12. úterý Svátek sv. Jana, apoštola, Svátek Svaté rodiny

15.00 h Mše svatá, žehnání vína

30. 12. pátek Svátek Svaté rodiny

10.00 h Mše svatá

31. 12. sobota

17.00 h Děkovná mše svatá

**********************************************

1.1.17 neděle Slavnost Matky Boží P. Marie

-   Nový rok 2017

10.00 h  Mše svatá

6.1.17 pátek Slavnost Zjevení Páně, svátek svatých Tří králů

18. 00 h Mše svatá

(změny v programu vyhrazeny)

Letáček ke stažení zde