Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Koncerty 2018 
 

8/4
17,00


Varhanní koncert studentů Českobudějovické konzervatoře koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: konzervatoř České Budějovice
vstupné dobrovolné
 16/6
18,30
Roháči z Lokte a NaDen
koncert se koná na nádvoří kláštera,
v případě nepříznivého počasí v interiéru
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
 
14/7
16,00
varhany Jitka Chaloupková
koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
18/8
16,00

hlavní a chórové varhany  
Jitka Chaloupková
Václav Peter

 koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
 
26/12
16,30
Česká mše vánoční J.J.Ryby
koncertní provedení

koncert se koná 
v  Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení

pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
29/12
    18,30
Roháči z Lokte
Vánoční koncert

koncert se koná v Modrém sále
doporučujeme využít možnosti rezervace místa

pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč


U koncertů pořádaných Kanonií premonstrátů Teplá informace a rezervace vstupenek na telefonním čísle 353 392 732.
Změna programu vyhrazena