Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Koncerty 2018 
 

     
červenec
bude upřesněno
varhanní koncert
bude upřesněno
koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
srpen
bude upřesněno
varhanní koncert
bude upřesněno
 koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
 
29/12
    18,30
Roháči z Lokte
Vánoční koncert

koncert se koná v Modrém sále
doporučujeme využít možnosti rezervace místa

pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč
prosinec
bude upřesněno
Česká mše vánoční J.J.Ryby
koncertní provedení

koncert se koná 
v  Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení

pořadatel: Kanonie premonstrátů   Teplá
vstupné 100,- Kč


U koncertů pořádaných Kanonií premonstrátů Teplá informace a rezervace vstupenek na telefonním čísle 353 392 732.
Změna programu vyhrazena