Nález protitankových min při terénních výkopových pracích

Další nález munice tentokráte překvapil pracovníky provádějící terenní a výkopové práce. 

Zdroj: Zdroj PČR

Dne 08.04.2015 přijali policisté z obvodního oddělení Teplá oznámení od pracovníka výkopových prací v klášteře Premonstrátů, že na pozemku byla nalezena munice neznámého druhu. Na místo se okamžitě dostavila hlídka obvodního oddělení, která místo zajistila a o nálezu informovala operační středisko. Policisté z operačního střediska vyrozuměli o nálezu pyrotechnika z expozitury Teplice, který po prohlídce nalezené munice konstatoval, že se jedná o tři kusy protitankové miny z II. světové války, nalezenou munici na místě zajistil a následně odvezl k odborné likvidaci.